Arrangementer

Arrangementer/fester

Der er tradition for flere fester, primært i vinterhalvåret. I menuen til venstre kan du læse om disse fester, men der er også mange andre mere eller mindre impulsive fester og sammenkomster i klubben. Dem kan du orientere dig om ved opslag i klubben og på hjemmesiden.

Klubben har festudvalg, som har ansvaret for festernes gennemførelse, men er afhængig af mange frivillige hjælpere. Det er nødvendigt, at du tilmelder dig enten på hjemmesiden eller på liste opslået i klublokalet, og det er kutyme, at man ved tilmeldingen, også skriver sig på til en opgave. Det kan være oprydning dagen efter eller afrydning på dagen. Det er altafgørende for sådan et arrangements gennemførelse, at så mange som muligt hjælper til med disse mange praktiske opgaver.