Prøvebad

Prøvebader

Et medlem er velkommen til i perioden 1. september til 30. april at tage en prøvebader med en enkelt gang i løbet af en sæson, med henblik på at finde ud af, om vinterbadning er noget for vedkommende

Medlemmet, der har en prøvebader med, er vært og har ansvaret for sin gæst, herunder også at gæsten overholder de regler og den kultur, der er gældende i klubben.

Medlemmer af Isbjørnen kan således ikke have en gruppe på 2 eller flere prøvebadere med i klubben. Klubbens medlemmer er forpligtet til at respektere, at et ikke-medlem kun kan få ét prøvebad.

Det er kun muligt at prøvebade i Isbjørnen på de dage, der anvises af bestyrelsen. Fra d. 15. november 2023 vil prøvebadning kun være muligt d.15. i hver måned. Sidste mulighed i denne sæson er d. 15. april 2024

Misbrug af ovenstående kan have konsekvenser for medlemskab af Isbjørnen