Sikkerhed

 


Sikkerhed

Badning og ophold i klubbens område sker på eget ansvar. Bad med omtanke af hensyn til din egen og andre medlemmers sikkerhed. Vind- og strømforhold kan gøre fjorden uforudsigelig og farlig. Vi anbefaler altid at gå mindst to i fjorden samtidigt.

Klubben råder over flere hjælpemidler, der kan tages i brug hvis uheldet er ude. På selve broen er der etableret et kraftigt nødlys, der kan tændes både ved døren ud mod badebroen, og ude på selve brohovedet, ved et enkelt tryk på kontakten. Lyset skal bruges når der er en tilskadekommen i vandet, eller hvis det er nødvendigt at give førstehjælp på gulvet ude på brohovedet. Lyset rækker desuden mod den nærliggende slinger, lige øst for vores sauna, hvorfra det også er muligt at foretage redning.

Desuden er der ophængt 2 rød/hvide redningskranse på brohovedet, som kan anvendes når en person ikke selv kan holde sig ovenvande, eller skal have hjælp til at komme hen til broen, som følge af f.eks. stærk strøm i vandet.
Inde i forrummet i saunabygningen hænger et gult spineboard, som kan bruges til redning af f.eks. bevidstløse personer i vandet, eller ved uheld hvor der mistænkes frakturer på nakke/ryg. Spineboardet kan flyde, og kan skubbes ind under personen, mens denne ligger i vandet. Ved denne redning er det en fordel at flytte den nødlidende hen mod den østlige slinger, hvorfra personen kan løftes i land uden risiko for kæntring.
Endelig er der i forrummet i saunabygningen opsat en lommelygte, der om nødvendigt kan fungere under vand. Denne kan anvendes til at søge en nødlidende person i vandet, der evt. er svær at  finde i mørket.
Det forventes at medlemmerne kun anvender sikkerheds- eller redningsudstyr efter hensigten, og respekterer at udstyret skal hænge på den nuværende placering.’

AED

Hjertestarter er placeret i synligt skab på sydsiden af Vestre Fjordparks Bygning 6 – Livredderhuset.