Årskontingent

Årskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamligen og udgør kr. 500,- for sæson 2024/25 og betales i september måned. Klubben bestræber sig på, at flest mulige er tilmeldt betalingsordningen, “Aktive Abonnementer”, hvilket betyder, at kontingentet automatisk trækkes på det tilknyttede betalingskort – vel og mærke så længe kortet er gyldigt. Du kan til enhver tid gå ind på din profil under Opdater-dine-data og tilmelde nyt gyldigt kort.

Senest d. 1/8 skal man melde sig ud af klubben, for ikke at blive opkrævet kontingent for kommende sæson. Vi oplever hvert år, at flere medlemmer ikke får betalt kontingent til tiden. Dette medfører et stort ekstraarbejde. Det er medlemmets eget ansvar at have opdateret sine kortoplysninger i Conventus. Er kontingent ikke betalt d. 8/9, vil medlemmets medlemskab ophøre.

Ønsker man ikke at fortsætte sit medlemskab opfordrer vi til, at man skriver en mail til kasserer eller sekretær, idet både du og klubben så er fri for rykkere mv.