Vikingeklubben Isbjørnen

Bestyrelse

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgøres af 7 medlemmer og der er valgt 2 suppleanter.

Bestyrelsen sørger bedst muligt for at fordele opgaverne blandt sig, idet dog formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.

I 2019 har bestyrelsen fordelt opgaverne på næstformand, en medlemsansvarlig/sekretær, to ansvarlige for de fysiske rammer, to begivenhedsansvarlige og en kasserer.

Bestyrelsen tager sig af de overordnede linier for klubbens drift og udvikling. Bestyrelsen er på linje med alle andre frivillige ildsjæle ulønnet.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2-årige perioder.

Bestyrelsesmedlemmer:

Claus Greve. Formand. formand.isbjornen@gmail.com

Jes Sølgaard. Næstformand. Bygningsansvarlig udendørs. bygning.isbjornen@gmail.com

Merete Holst Pallesen. Kasserer. kasserer.isbjornen@gmail.com

Anne Flohr. Bygningsansvarlig indendørs. bygning.isbjornen@gmail.com

Nicolai Bjørn Pedersen. Suppleant. Gusansvarlig. suppleant.isbjornen@gmail.com

Bent Stenbakken, eventansvarlig, stenbak@stofanet.dk

Mikkel Broberg. Suppleant. Eventansvarlig + webansvarlig. event.isbjornen@gmail.com

Søren Schmidt Due-Hansen. Eventansvarlig. event.isbjornen@gmail.com

Charlotte Otkjær Sørensen. Sekretær. sekretaer.isbjornen@gmail.com

 

Kontortider i Isbjørnen:

Kontortiden er lagt den første lørdag i måneden, fra kl. 10–11, og følger vores
badesæson 1/9 til 31/5.

Et medlem fra bestyrelsen kan i kontortiden træffes i opholdsstuen i klubhuset.
Derudover kan bestyrelsen altid kontaktes på mail – se hjemmesiden.

Medlemmer skal huske at medbringe mobiltelefon med downloadet MitID-app samt
betalingskort, såfremt henvendelsen omhandler kontingent.