Vikingeklubben Isbjørnen

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes i oktober og er den øverste myndighed i klubben. Mange medlemmer udviser interesse for at deltage i generalforsamlingen, og dermed have medindflydelse på klubbens hverdag og drift.

Ud over alle de faste dagsordenspunkter (bestyrelsens beretning, regnskab, budget, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), behandler generalforsamlingen de sager, som bestyrelsen finder har særlig betydning for klubben, og dertil de forslag, som medlemmerne skriftligt foreslår taget op.

Læs dokumenter vedrørende generalforsamling 2023 herunder: 

Dagsorden 2023

Bestyrelsens beretning

Isbjørnens regnskab

Kommentarer til regnskabet

Revisor noter

Forslag 1 – Bestyrelsen

Forslag 2 – Kim Jacobsen

Forslag 3 – Solveig Damgaard

Forslag 4 – Tonny Winther

Forslag 5 og 6 – Carsten B. Mortensen

Isbjørnens budget

Forretningsorden GF Isbjørnen

Læs dokumenter vedrørende generalforsamling 2022 herunder: 

Dagsorden

Bestyrelsens beretning

Budget 2023/24

Revideret budget 2022/23

Forslag fra Thomas Idskov

Forslag fra Palle Juel

Forslag fra Tonny Winther

Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra bestyrelsen

Have-/saunaprojekt budget

Tegning 1

Tegning 2

Tegning 3